Vad är Negativa Joner?

Liksom de allra flesta andra biologiska aktiva substanser är luften uppbyggd av positivt och negativt laddade joner.
Allt levande påverkas av dessa joner och om nivåförhållandena är optimala så främjar de god hälsa, fortplantning, resistens mot sjukdomar och mycket annat. Det gäller för såväl människor, djur, insekter och växtlighet.

För att ge ett mer konkret exempel på hur förändringar i dessa laddningar påverkar oss – på ett sätt som de flesta av oss brukar uppleva – är hur vi reagerar vid väderomslag.

Strax innan ett åskväder brukar många känna hur ”tungt” det är i luften. Vissa blir lite trötta, andra blir jättetrötta, en del drabbas av huvudvärk eller migrän, och andra mår dåligt på andra sätt både fysiskt och psykiskt.

Men, när åskan och blixtarna avtagit, så känns luften otroligt ren och skön igen. De underliga ohälsotillstånden lättar betydligt eller så försvinner de helt.
Vad är det då som egentligen har hänt?

Jo, strax innan ett åskväder är luften fylld med en väldig massa positiva joner, och åskväder är ett utav flera sätt som naturen använder för att komma i balans igen.
När det blixtrar och dundrar så frigörs en mycket stor mängd med negativa joner och även en viss mängd renande ozon (det som vi förnimmer som den friska fräscha doften).

Tänk då att vi inomhus befinner oss i en liknande miljö med denna obalans – men inte har dessa naturliga förhållanden som återställer laddningsfälten åt oss.

Inte så underligt att det finns så mycket nya fysiska och psykiska ohälsor idag, som blossar upp med en sådan alarmerande fart (t.ex allergi och astma) att samhälle och vetenskap står handfallna som tagna på sängen.

Vad kan man göra? Givetvis kan man göra mycket för att få in mer negativa joner i sitt liv. Ett sätt skulle kunna vara att börja duscha med Aroma Sense som ger mer än 400,000 negativa joner/cm3 vatten!

Leave a comment